.


Tip: Leġislazzjoni Sussidjarja
Short Title: Regolamenti dwar il-Liċenzjar, Akkreditament u Assikurazzjoni ta’ Kwalità fl-Edukazzjoni Avvanzata u Ogħla<br><i> Dawn ir-regolamenti ġew trasposti għall-Kap. 607 - ara L.S. 607.03</i>
Titolu: Regolamenti dwar il-Liċenzjar, Akkreditament u Assikurazzjoni ta’ Kwalità fl-Edukazzjoni Avvanzata u Ogħla
Dawn ir-regolamenti ġew trasposti għall-Kap. 607 - ara L.S. 607.03
Link tal-ELI: eli/sl/327.433
Point in Time: 01/01/2021
Keywords : Liċenzjar, Akkreditament, Assikurazzjoni ta’ Kwalità, Edukazzjoni Avvanzata, Edukazzjoni Ogħla
Language: Malti Ingliż
Format: PDF