.

Home
FAQs
X’tip ta’ leġiżlazzjoni issib f'din il-website?
Nista' insib leġiżlazzjoni ġdida fuq il-website?
Kemm huwa aġġornat il-kontenut konsolidat ta’ din il-website? 
Kif nista' nfittex il-leġiżlazzjoni?

Frażi kollha

Il-kliem kollha

Xi kelma

Għaliex il-leġiżlazzjoni li qed nipprova nfittex mhijiex disponibbli? 
Kif nirreferi għal-leġiżlazzjoni fix-xogħol akkademiku jew pubblikazzjonijiet?
Min hu responsabbli biex jikkonsolida l-kontenut f’din il-website?
Min hu responsabbli għall-kontenut tal-'Pubblikazzjonijiet' ta’ din il-website?
Kif nista' nagħti rispons dwar il-kontenut tal-website?
Nista' nikseb xi parir legali?
Kif nista' nfittex il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea? 

Ikteb ‘3’ + is-sena + ir-Regolament ‘R’/ id-Direttiva ‘L’ / id-Deċiżjoni ‘D’ numru

Eżempju: Regolament [UE] 2015/1843: daħħal in-numru 32015R1843.

Bit-TITOLU jew b'xi KEYWORD li tinstab fit-titolu:

Daħħal it-test eżempju: ‘sigurtà tal-ġugarelli’. Numru ta’ hits jittellgħu f’ordni kronoloġika.

X'inhu ELI?

Pilastru I jistabbilixxi URI strutturat għall-identifikazzjoni tal-informazzjoni legali fuq il-web, permezz ta' URIs tal-ELI li huma prevedibbli u intuwittivi

Pilastru II jiddeskrivi l-informazzjoni legali permezz ta' ontoloġija stabbilita, li jwitti t-triq għall-interoperabilità u l-użu mill-ġdid ta' din l-informazzjoni

Pilastru III jippermetti li l-metadata tal-ELI tintuża mill-ġdid mill-magni, b'mod li jiġu ffaċilitati l-analiżi u l-estrazzjoni tal-informazzjoni legali

Skopri aktar dwar l-ELI:

il-Kapitoli tal-Liġijiet ta' Malta

il-Leġiżlazzjoni Sussidjarja maħruġa taħt il-Liġijiet ta' Malta

Il-Kostituzzjoni ta' Malta

l-Att dwar ir-Reviżjoni tal-Liġijiet Statutarji

l-Atti

l-Avviżi Legali

il-Bye-Laws

Vantaġġi tal-ELI

Interoperabilità akbar: l-ELI jinkoraġġixxi l-interoperabilità bejn sistemi ta' informazzjoni billi jistruttura l-leġiżlazzjoni b'mod standardizzat, filwaqt li jqis il-karatteristiċi speċifiċi ta' sistemi legali differenti.

Kwalità u affidabbiltà: l-ELI jgħin biex itejjeb il-kwalità u l-affidabbiltà tal-informazzjoni legali online permezz tal-użu ta' identifikaturi persistenti u metadata strutturata.

Aċċess aħjar għal-leġiżlazzjoni: grazzi għall-ottimizzazzjoni tal-magna tat-tiftix, l-ELI jagħmilha aktar faċli li wieħed isib data legali, li għalhekk tkun tista’ tintuża b’mod aktar wiesa’.

Jippromwovi t-trasparenza: billi jtejjeb l-aċċess għall-informazzjoni legali, l-ELI jagħmilha aktar faċli li jiġi segwit xogħol magħmul minn gvernijiet u jippromwovi aktar responsabbiltà.

Jippromwovi l-iżvilupp ta' servizzi ġodda: billi l-leġiżlazzjoni tkun disponibbli b'mod strutturat, tgħin fl-iżvilupp ta' servizzi b'valur miżjud.

Kwalità aħjar: data leġiżlattiva aktar affidabbli.

Iffrankar ta' spejjeż: l-ELI jagħmel il-fluss tal-informazzjoni aktar effettiv u jqassar iż-żmien meħud għall-pubblikazzjoni tal-leġiżlazzjoni.

Struttura tal-URI tal-ELI għal-leġiżlazzjoni Maltija
FAQ
FAQ
Links Esterni