.

Short Title: Ordni ta Standard Nazzjonali dwar Jum ta Mistrieħ fil-Ġimgħa u Leave għal Vaganza Annwali<BR><I> Imħassar bl-Avviż Legali 271 tal-2018
Titolu:
Keywords : Standard Nazzjonali, Jum ta Mistrieħ fil-Ġimgħa, Leave għal Vaganza Annwali
Point in Time: 2010/07/22

Tip Ta' Dokument
Leġislazzjoni Sussidjarja