.


Tip: Avviż Legali
Short Title: 249 tal-2020 – Regolamenti tal-2020 li jemendaw ir-Regolamenti dwar il-Fidi ta’ Proprjetà tal-Gvern jew tal-Awtorità miżmuma b’Titolu ta’ Enfitewsi Perpetwa Rivedibbli<br><i>Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta Nru. 20,425 - 19.06.2020<p class="Msonormal"></p></i>
Titolu: 249 tal-2020 – Regolamenti tal-2020 li jemendaw ir-Regolamenti dwar il-Fidi ta’ Proprjetà tal-Gvern jew tal-Awtorità miżmuma b’Titolu ta’ Enfitewsi Perpetwa Rivedibbli
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta Nru. 20,425 - 19.06.2020

Link tal-ELI: eli/ln/2020/249
Point in Time:
Keywords :
Language: Malti Ingliż
Format: PDF