.

Short Title: Public Administration Act
Titolu:
Link tal-ELI: eli/cap/595/20210409/eng
Keywords : Public Administration, Public, Administration,
Point in Time: 2021/04/09

Fis-Seħħ
PartiallyInForce
A.L. 427 tal-2018
eli/ln/2018/427
Att III tal-2019
eli/act/2019/3
A.L. 121 tal-2019
eli/ln/2019/121
A.L. 192 tal-2019
eli/ln/2019/192
A.L. 197 tal-2019
eli/ln/2019/197
A.L. 1 tal-2020
eli/ln/2020/1
A.L. 19 tal-2020
eli/ln/2020/19
A.L. 194 tal-2020
eli/ln/2020/194
A.L. 344 tal-2020
eli/ln/2020/344
A.L. 411 tal-2020
eli/ln/2020/411
A.L. 418 tal-2020
eli/ln/2020/418
A.L. 436 tal-2020
eli/ln/2020/436
A.L. 445 tal-2020
eli/ln/2020/445
A.L. 453 tal-2020
eli/ln/2020/453
A.L. 7 tal-2021
eli/ln/2021/7
A.L. 124 tal-2021
eli/ln/2021/124
Att XVI tal-2021
eli/act/2021/16